Standin.zai (MieRo) -, Dota 2

Originalname: MieRo