Vyacheslove (Vyacheslav Voronov) - Meta4Pro, Dota 2

Originalname: Vyacheslav Voronov
Mannschaft: Meta4Pro