Yatoro (Illya Mulyarchuk) -, Dota 2

Originalname: Illya Mulyarchuk