Ame (萧瑟, Wang Chunyu) -, Dota 2

Originalname: Wang Chunyu